Zde budou informace z tábora 2014...

Sobota 12. 7. 2014
 

Zdravíme všechny rodiče, prarodiče, sourozence a příznivce našeho tábora. Dnes jsme konečně zprovoznili internetové připojení a proto se můžeme podělit o to, co se v našem táboře děje. Včerejší cesta do tábora proběhla bez jakýchkoli komplikací. Po 17. hodině jsme přijeli do tábora. Po rozdělení do oddílů jsme se všichni ubytovali do svých chatiček a pokojů. Po večeři proběhl první (slavnostně laděný) nástup. Po nástupu se děti seznamovaly se svými oddíly, vedoucími a areálem celého tábora a jeho blízkého okolí. Po 22. hodině proběhla úvodní scénka do naší celotáborové hry u večerního táboráku, kdy jsme byli svědky oživení mumie zaškodničkého kněžího. Po té se už děti odebraly do svých chatiček spát.

 

Neděle 13. 7. 2014

 

Dnešní nedělní den se nesl už v klasickém táborovém rytmu. Po vydatné snídani začaly děti pracovat se svými oddíly. Nastavily si pravidla chování, jak v oddíle tak i v celém táboře a rozdělily se do družin - každá družina představuje jedno egyptské božstvo. Máme tedy družinu vody, slunce, větru, ale i štěstí nebo krásy. V těchto družinách se budou zúčastňovat všech etapových her. Při poledním klidu přišla i menší přeháňka, ale po té co vysvitlo sluníčko, následovala další divadelní scénka k uvedení dnešní etapy do celotáborové hry. Děti si vyzdobily trička, která by nás měla ochránit před zlou mumií. Večerní program se nesl v duchu promítání filmu - Asterix a Obelix: Mise Kleopatra.

 

Pondělí 14. 7. 2014

 

Po dnešní rozcvičce a vydatné snídani se děti v oddílech vydaly do lesa, kde si zahrály různé hry a také při tom nasbíraly borůvky, ze kterých nám naše kuchařky dnes upekly výborný koláč. Po odpoledním klidu čekala družiny naučná stezka. Družiny putovaly po 7 stanovištích, která byla rozmístěna v táboře i v blízkém okolí, za doprovodu starších dětí z "Té" oddílu. Na každém stanovišti dostaly děti přednášku na různá témata, která by každý správný táborník měl aspoň trochu znát. Dozvěděly se tedy něco o první pomoci, rozdělávání ohňů, orientaci v mapě, také si ale zopakovali Morseovu abecedu, rozpoznávali různé rostlinky, uzle a nakonec pronikly i do světa šachů. Při večerním nástupu, si na celý tábor přichystal Té oddíl překvapení. Popsaly a vyvěsily nám táborovou vlajku, kterou vyrobily. Po nástupu se děti odebraly do chatek upravit a přichystat na naší první diskotéku.

 

Úterý 15. 7. 2014

 

Ráno menší oddíly (1. a 2.) opět vyrazily na borůvky, protože v místních lesích je jich opravdu mnoho. "Té" oddíl se po ranním nástupu vydal na pěší tůru do Rabštejna nad Střelou, kde i dnešní noc přespí a dorazí zítra ráno k obědu. Ostatní oddíly se vydaly na menší procházky po okolí Zhořce. Po odpoledním klidu následovala další etapa celotáborové hry. K dětem přišla chudá egyptská žena, která je prosila, zda by jí mohly pomoci naplnit vyschlé studně vodou, které vysušila zlá mumie. Večer se děti mohly rozhodnout ze dvou možností. Buď mohly spát jako obvykle v chatkách a nebo mohly spát také "pod širákem" na táborovém hřišti. Celý den bylo pěkné počasí a podle předpovědí by tomu mělo být tak i v dalších dnech. :-)

 

Středa 16. 7. 2014

 

Noc, kterou děti strávily venku, proběhla bez jakýchkoli problémů. Šachisté strávili svoje dopoledne šachovým turnajem, zatímco druzí drželi hlídku u brány, uklízeli tábor, hráli fotbal a nosili dřevo na dnéšní večerní táborák. Odpoledne proběhla dřevorubecká olympiáda. Soutěžilo se v disciplínách jako jsou sekání a řezání dřeva, házení kruhy na cíl, obtáčení kmene provazem a skákáním do dálky. Při večerním nástupu proběhlo slavnostní vyhodnocení při kterém byly rozdány diplomy. Večer po nástupu jsme se všichni sešli u táboráku, na kterém jsme si upekli špekáčky a hráli na kytaru.

 

Čtvrtek 17. 7. 2014

Dnes po ranním nástupu se celý tábor, kromě "Té" oddílu vydal na celodenní výlet. Děti dostaly balíčky se svačinou a obědem a vydaly se do asi 9 km vzdáleného Manětína. Mladší oddíly si v Manětíne prohlídl místní zámek a poobědvaly v zámecké zahradě, která je vybudována v anglickém stylu. Samozřejmě dostaly v Manětíně rozchod, mladší oddíl s doprovodem vedoucího. Před 18. hodinou se pomalu všichni vraceli do tábora. Po večeři bylo osobní volno, které děti strávily odpočinkem na chatkách.

 

Pátek 18. 7. 2014

 

Dopoledne děti odpočívaly v lese, kde si zahrály oddílové hry. Polední klid proběhla vodní bitva, a děti se mohly vykoupat i v bazénu. Odpolední program nám zaplnila etapová hra. Záškodnická mumie unesla jednoho člena z každé družiny a odvedla si je do lesa, neznámo kam. Děti měly najít své kamarády pomocí buzoly a poté co ho našly, ho měly dopravit do tábora. Buď na zádech, nebo v náručí, každý měl svůj systém. "Té" oddíl se ráno vypravil na výlet do Plzně. Děti navštívily plzeňské památky, ale také si zašly na bowling a do nákupního centra. Večer proběhla rozlučková diskotéka se šachisty, kteří nás zítra opouští.

 

Sobota 19. 7. 2014

 

Dnes všechny oddíly měly exkurz do světa biologie a entomologie pod taktovkou vedoudícho Kuby a Tomáše Jora. Dopoledne se vydali do lesa a na louku s mladšími oddíly. Děti si vyzkoušely chytání motýlů, líčení pastí na brouky a rozpoznávání různých rostlin. Po poledním klidu proběhla opět vodní bitva, abychom se trochu zchladili. Odpoledne se děti prostřídaly a mladší oddíly měly oddílovou činnost. Na večerním programu bylo promítání filmu: Hotel Transylvánia.

 

Neděle 20. 7. 2014

 

Dnes bychom vás rádi informovali o celodenním programu, ale hlavně o tom večerním. Začneme tedy ranním a tím byla etapová hra nesoucí název Karavany. Zde na děti čekala nejrůznější stanoviště od uzlů, ohňů, morseovy abecedy, střílení ze vzduchovky až po práci s buzolou a poznávání fauny zdejšího prostředí. Všem božstvům neboli družinám se dařilo více než dobře. Všichni jsme i přes PŘESpřílišné horko již v dopoledních hodinách dorazili na výbornou čínu zpět do tábora. Program T oddílu byl zaměřen na přednášku našich biologů a entomologů, Kuby a Toma. Jelikož se odpoledne teploty vyšplhaly až přes třicet stupňů, nezbývalo nic jiného než-li uspořádat vodní hrátky. Ani na vodní klouzačce se nám naštěstí nikdo nezranil. A k večeru probíhala kopaná, ve které bojoval tým dětí proti vedoucím.

 

Pondělí 21. 7. 2014

 

Dnes děti vyráběly masky. Vybraly si dva dobrovolníky ze své družiny, kterým mohly sádrou pokrýt celý obličej a díky tomu byla každá maska originální. Původně měly být masky použity na další etapovou hru, která měla proběhnout odpoledne, ale díky bouřce, jsme byli nuceni pozměnit program. Odpoledne byla tedy oddílová činnost, kdy děti po dešti vyrazily na procházku. Ihned po večerním nástupu proběhla tedy upravená etapová hra, při které děti dostaly zašifrovanou zprávu – samozřejmě v hieroglyfech, která jim dále po může při chytání mumie.

 

Úterý 22. 7. 2014

 

Ráno, po vydatné snídani, děti vyrazily do 4 km vzdálených Nečtin. V Nečtinách děti dostaly rozchod a měly tak možnost si něco nakoupit, dále měly příležitost si projít místní muzeum, prohlédnout galerii a vyrobit si vlastní mýdlo. Během celého dopoledne nás bohužel trápil déšť. Odpoledne, když se udělalo hezké počasí, šly děti hrát další etapu celotáborové hry. Dnes musely vyluštit zprávu, která jim poskytla informace o tom, kde se mumie nachází a jak ji uvěznit zpět do pyramidy. Večer byla předposlední diskotéka.

 

Středa 23. 7. 2014

 

Další část etapové hry, spočívala ve vymyšlení a sehrání scénky - jak uctít svého boha. Proto se dopoledne nacvičovalo a zkoušelo. Po tom co si své scénky patřičně nacvičily, si děti připravovaly karnevalové masky. Odpoledne po nástupu vypukl karnevalový sedmiboj. Děti si ve svých maskách zahrály piškvorky, střílely vzduchovkou, sázely na karty, házely na cíl, skákaly v pytli, běžely překážkovou dráhu a stavěly kostky. Při večerním nástupu proběhlo vyhlášení sedmiboje, a také vyhlášení tří nejpozoruhodnějších masek. Večer, když se zapálil slavnostní oheň, děti sehrály před celým táborem své scénky. Ná závěr sehrál scénku i soubor oddílových vedoucích, kteří uctilli boha kuchyně.

PS: Omlouváme se, ale kvůli špatnému internetovému připojení se nám nedaří nahrát fotky na web. Děkujeme za pochopení.

 

Čtvrtek 24. 7. 2014

Ve čtvrtek dopoledne probíhaly veliké přípravy na pohádkový les, které uspořádaly děti ze starších oddílů pro své mladší táborníky. Pohádkový les je forma večerní bojové hry pro mladší. Plní různé úkoly u skřítků, šmoulů, ale i loupežníků a dalších pohádkových bytostí. Jelikož se tábor blíží ke konci, odpoledne proběhla poslední etapová hra. Úkolem bylo najít v nedalekém kamenném lomu srdce mumie, které lze zničit pouze ohněm. Tím by měla být mumie oslabena a zítra být polapena a uvězněna v pyramidě. Večer proběhl již zmíněný pohádkový les, po kterém se starší oddíly vydaly přenocovat do kamenného lomu. Kdo chtěl z menších oddílů také přespat venku, mohl přespat pod širákem na táborovém hřišti. V pozdních večerních hodinách proběhla i večerní bojová hra pro starší oddíly.

 

Pátek 25. 7. 2014

 

Dopoledne se spíše odpočívalo po večerní bojové hře. Ti nejstarší měli možnost dospat spánkový deficit, který nabrali v noci. Menší oddíly si odpočinuly u hraní her. Po poledním klidu začal velký úklid celého tábora. Podílely se všechny oddíly. Poté, co byl tábor uklizen, si děti začly pomalu balit svoje věci do kufrů a tašek. Při slavnostním večerním nástupu byla vyhodnocena celotáborová hra. Bylo rozdáno mnoho diplomů a cen. Po nástupu proběhla závěrečná scénka, při které se podařilo uvěznit mumii zpět do pyramidy. Následovala rozlučková diskotéka.