Čtvrtek 26.07.2012

27.07.2012 18:59

Celodenní výlet do skanzenu ve Vysokém Chlumci nebyl dětmi přijat s přílišným nadšením. Odchod v pevné obuvi a s batohem na zádech byl doprovázen otázkami, zda doopravdy musíme, jak je to daleko, a jestli cesta jde do kopce.....Všichni ale úspěšně dorazili do cíle - skanzenu, kde na ně čekali naši průvodci celotáborovou hrou, Grubert a Eduard a vyslali je na další etapu. Děti při prohlídce museli odhalit předměty, které nepatří do chalup, špejcharů, kůlen a mlýna. Cesta domů byla pro starší oddíly zkouškou tělesné zdatnosti, mladší děti jely autobusem. Po výletě a osobním volnu pak v nočních hodinách vypukla táborová stezka odvahy.