Pátek 21.07.2012

21.07.2012 00:11

V pátek jsme se strojem času dorazili do Mezopotámie. A také do lomu nedaleko Kosovy Hory, kde si děti samy na ohni uvařily bramboračku k obědu. Preventivní a záchranný tým ve složení hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího a zdravotnice, se na poledne do lomu vypravil s náhradním obědem. Na místě musel ale zkonstatovat, že není potřeba, ani náhradní oběd, ani záchranný tým. Děti si s vařením poradily na jedničku. Doma si od nich můžete opsat recept. Cestou zpět do tábora se jednotlivé oddíly rozdělily a čas do večeře vyplnily stavěním domečků v lese, hrou na nálet, návštěvou cukrárny v Kosově Hoře. Večerní program byl věnován celotáborové hře. Ve čtvrté etapě děti pomáhaly Ezopovi a Gilgamešovi.