Neděle 22.07.2012

22.07.2012 23:16

Neděle, den odpočinku, začal bez rocvičky do slunečného rána. Krásné počasí inspirovalo oddíly, které vyrazily s buzolami a mapami po trase do lesa. Návrat do tábora bohužel urychlil prudký déšť. Po obědě se opět vyčasilo akorát na další etapu celotáborové hry. Promáčený park z dopoledního deště pod Červeným Hrádkem se proměnil v suchou krajinu Egypta, kde na děti čekali dva vojáci Napoleonovy armády. Ti dětem, částečně ve francouzském jazyce, zadali náročný úkol páté etapy, který je nakonec zavedl do Kosovy Hory pro další součástky stroje času. Všechny družiny splnily. Večerní program byl rozdělen podle věku, mladší děti šly brzo spát, starší si užívaly hudby a tance.